سفارش تبلیغ
صبا ویژن

tanhai

من که عمرم را به پایت ریختم     زندگی ها را به پایت ریختم

ای تو دیروزمنو امروز  من       من که فردا را به پایت ریختم

دیگر چه خواهی                    دیگر چه خواهی

من که با خوب وبد تو ساختم      آبرویم را به خاک انداختم

در سفر تا هفت شهر عشق تو     من که مرزی تا جنون نشناختم

من که همچون بت پرسدیدم تورا   هرکجا رفتم فقط دیدم تورا

با تمام گریه هام ازدست تو         میشکستم بغضو  خندیدم تورا 

پس چرا آزردنم رادوست داری    حسرت وغم خوردنم را دوست داری

مثل من هرگزکسی عاشق نبوده     سوختن از عشق را لایق نبوده

هر چه میسوزم تو میگویی کم است    قصه ام ورد تمام عالم است

هر چه را میخواستی ازمن بدست آورده ای   

                                       مرگ غرورم بس نبودکه قصد جانم کرده ایی

پس چرا آزردنم رادوست داری    حسرت وغم خوردنم را دوست داری

دیگر چه خواهی                                       دیگر چه خواهی

 


ارسال شده در توسط ehsan